wZ

 RONx         
 S
\

\@
U
\@
V
\@ 
W
X
\  
PO
\
PP
\
PQ
\  

P
 
Q
\  

\
 QXNx         
 S
\

\@
U
\@
V
\@ 
W
X
\  
PO
\
PP
\
PQ
\  

P
 
Q
\  

\
 QWNx         
 S
\@

\@
U
\@
V
\@ 
W
X
\  
PO
\
PP
\
PQ
\  

P

 
Q
\  
 QVNx         
 S X 
PO  PP  PQ  P  Q  R 

߂